RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Zasady przetwarzania danych obowiązujące w firmie „Druczek” Maria Wronkowicz:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: „Druczek” Maria Wronkowicz, ul. Słowackiego 2, 72-100 Goleniów, e-mail: rodo@druczek.info, www.druczek.info.
 2. Dokument przedstawia w jaki sposób są gromadzone i przetwarzane dane osobowe użytkowników strony internetowej www.druczek.info.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przekazywaniem/udzieleniem informacji w szczególności reklamowych o produktach i usługach, przedstawieniem oferty, wykonywaniem umowy, realizacją zamówień, wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych.
 4. Państwa dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym przez nas pracownikom firmy „Druczek” Maria Wronkowicz, oraz podmiotom (w tym osobom upoważnionym zatrudnionym w tych podmiotach), którym powierzenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu świadczenia usług.
 5. W każdym momencie przysługuje Państwu możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do:
  6.1. dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
  6.2. dokonanie zmian (poprawienie) swoich danych,
  6.3. przeniesienia swoich danych,
  6.4. usunięcia (tzw. Prawo do bycia zapominanym) lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  6.5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Także do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania czynności zawartych w punkcie 3.